House

Expertise

Internationaal Fiscaal Recht Relatie met de fiscus Algemeen Fiscaal recht Estate planning

Relatie met de fiscus

Rulings

Wij nemen graag stelling in: onze analyse is niet afhankelijk van de wijze waarop de fiscale administratie een problematiek benadert. Toch kan het aangewezen zijn om de fiscale gevolgen van een transactie op voorhand bij de fiscus af te stemmen. Omdat er bijvoorbeeld geen eerdere precedenten zijn. Of omdat u bovenal fiscale gemoedsrust wilt. Dit kan via een informeel fiscaal akkoord of via de meer formele rulingprocedure. Zo’n rulingprocedure kan bovendien op anonieme wijze opgestart worden.

Fiscale geschillen

We verdedigen u of uw onderneming vóór en tijdens een fiscale controle, alsmede in een bezwaarprocedure, met bijzondere aandacht voor de grenzen van de onderzoeksbevoegdheden van de fiscale administratie. Daarnaast staan we u of uw onderneming bij in een bemiddelingsprocedure met de fiscus. Er wordt altijd getracht om naar een fiscaal akkoord te streven. Een goed akkoord is immers beter dan een minder gunstig arrest of lange rechtsonzekerheid. Blijft een fiscaal conflict echter onafwendbaar, dan verdedigen we uiteraard uw belangen in een gerechtelijke procedure. We traden inmiddels op voor de hoogste Belgische en Europese instanties. We voeren onderhandelingen en procedures dan ook steeds in uw belang.

Fiscale regularisatie

Transparantie staat hoog op de agenda van overheden wereldwijd. Belgische maatregelen leidden tot verruimde aangifteplicht voor uw buitenlands vermogen en vermogensstructuren. Internationale gegevensuitwisseling geeft de fiscus meer dan ooit een inkijk in uw roerend en onroerend vermogen. Wij hebben een uitgebreide expertise in de behandeling van deze dossiers. In het geval de fiscale wetten werden overtreden, kunnen we u uiteraard begeleiden bij de administratieve rechtzetting of fiscale regularisatie van uw vermogen.

© 2014-2024 Sansen International Tax Lawyers Algemene voorwaarden - Privacy Statement