House

Erkend dienstverlener van de KMO-PORTEFEUILLE

Sansen International Tax Lawyers is sinds 6 september 2019 erkend dienstverlener van de KMO PORTEFEUILLE onder het nummer DV.A232835

KMO Portefeuille

1. Wie kan erop beroep doen ?

Met deze checklist ontdekt u of u beroep kunt doen op de kmo-portefeuille:

2. Welke diensten komen in aanmerking ?

Advies Internationaal Ondernemen

Zowel Belgische als buitenlandse ondernemingen worden geconfronteerd met steeds complexer wordende fiscaliteit. Sansen International Taks Lawyers begeleidt al jarenlang bedrijven en zelfstandigen infiscale positie in verhouding tot internationale investeringen.

Wij geven ook advies en bijstand over fiscale geschillen en fiscale stimuleringsmaatregelen voor bedrijven (inclusief fiscale incentives voor innovatie), fiscale aspecten van Belgische en/of grensoverschrijdende bedrijfsherstructureringen, internationale vennootschapsbelasting, dubbelbelastingverdragen, fiscaliteit van buitenlandse vennootschappen in België, internationale structurering van bezoldigingen voor ceo’s, werknemers, zelfstandigen, …

Als onafhankelijk kantoor werken we samen met een uitgebreid wereldwijd netwerk van adviseurs.

Strategisch- en ondernemingsadvies

Wij staan bedrijven bij tijdens sleutelmomenten in hun levenscyclus. We hebben een ruime ervaring opgebouwd op het vlak van innovatiefiscaliteit, zoals de auteursrechten voor software-ontwikkelaars, aftrek voor innovatie-inkomsten, investeringsaftrek bij een nieuwe investering,… Daarnaast adviseren we belastingplichtigen die op het punt staan een joint venture aan te gaan of een start-up lanceren. Hiervoor gebruiken we een start-upaudit om jonge ondernemingen en groeibedrijven hun volle fiscale potentieel te laten ontwikkelen.

Familiale onderneming

Wij adviseren en begeleiden familiebedrijven en hun aandeelhouders. Dit doen we wereldwijd. Ons advies kan betrekking hebben op de oprichting van controlestructuren (holding, burgerlijke maatschap, administratiekantoor, … ), het begeleiden van investeringen, afspraken met de fiscus, het begeleiden van de overdracht van het familiebedrijf aan de volgende generatie en vennootschapsbelasting.

Welke diensten komen niet in aanmerking?

Voor deze subsidie komt enkel advies in aanmerking dat uw bedrijf extra stimuleert. Daarom komt advies over gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten niet in aanmerking. Dit geldt ook voor advies over subsidies.

3. Welke steun kan u ontvangen?

Hoeveel steun u kan ontvangen, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming.

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30% steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal € 7.500 steun per jaar.

Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20% steun genieten via de kmo-portefeuille. U krijgt maximaal € 7.500 per jaar.

U kan steun aanvragen tot uw persoonlijk maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput.

4. Procedure

De aanvraagprocedure voor de kmo-portefeuille gebeurt volledig digitaal. Doet u voor de eerste maal een subsidieaanvraag? Dan moet u uw onderneming eerst registreren.

Elke subsidieaanvraag gebeurt online(externe link) nadat u een overeenkomst voor advies hebt afgesloten met uw dienstverlener, of een interne medewerker hebt ingeschreven voor een opleiding.

Elke subsidieaanvraag moet u ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestaties hebben ingediend.

Dankzij de gebruikershandleiding van de kmo-portefeuille kunt u vlot een subsidieaanvraag indienen.

Voor verdere informatie en/of begeleiding bij de aanvraag van een registratie of van een subsidie, kunt u tijdens de kantooruren terecht bij onze kantoormedewerkers:

© 2014-2024 Sansen International Tax Lawyers Algemene voorwaarden - Privacy Statement