House

Kantoorfilosofie

A boutique law firm voor ondernemers, ondernemingen en vermogende particulieren

We kiezen er bewust voor om te investeren in de niches waarin we heel wat ervaring kunnen aanbieden, namelijk (inter)nationale fiscaliteit, fiscale procedure en (inter)nationale estate planning. We kunnen terugvallen op een jarenlange ervaring in iedere niche. Tegelijkertijd kijken we vooruit, onder meer door zelf relevant te zijn via academisch werk, publicaties, en door proactief na te denken over de (r)evoluties in onze specialisatiedomeinen.

De taille van ons kantoor is gericht op een efficiënte werkwijze, waarbij we kort bij onze cliënten staan. Dit maakt ons als kantoor wendbaar. Bovendien trekken we deze efficiëntie door in onze aanpak: terwijl we in de analyse, het advies en/of de procedure juridisch en fiscaal moeten excelleren, streven we naar pragmatische oplossingen, die begrijpbaar zijn voor onze cliënten.

Tot slot hechten we veel belang aan onze onafhankelijkheid. Niet alleen omdat onze deontologie het ons oplegt, maar, meer nog, omdat we oprecht geloven dat die onafhankelijkheid een sterke band en lange termijnrelatie met onze cliënten garandeert. In een snel veranderende wereld, waar het recht vaak de realiteit achterna holt, is onze rol als advocaat immers meer en meer die van trusted advisor.

Meet the team!

De kracht van ons kantoor is ons team: dynamisch, gericht op een combinatie van kwaliteit en pragmatiek, en bovenal met veel gevoel voor humor. We hechten dan ook veel belang aan het welzijn van ons team. Een sterk merk valt of staat immers met een sterk team.

image of Erik Sansen
Erik Sansen
Partner

Na een jarenlange carrière in (internationale) advocatenkantoren werd het anno 2014 tijd om een eigen kantoor te starten. Daarbij maakte Erik een heldere keuze door het kantoor te profileren als dé referentie voor dossiers met een internationaal fiscaal aspect. Dit was een evidente keuze gezien Erik van in het prille begin al in die context had geadviseerd, onder meer aan de Nederbelgen. Dit is nog steeds zo, hoewel het kantoor inmiddels ook ruimere advisering en begeleiding aanbiedt, zoals u zal hebben gemerkt. Zelf begeleidt Erik emigrerende of immigrerende belastingplichtigen en adviseert hij investeerders, ondernemers en ondernemingen voor de lokale én wereldwijde realisatie van hun investeringen en plannen, en dit zowel op het vlak van inkomstenbelastingen als vennootschapsbelasting. Daarbij staan niet enkel kennis en kunde centraal, maar tegelijk ook een diplomatieke en pragmatische aanpak.

image of Gertjan Verachtert
Gertjan Verachtert
Partner

Gertjan Verachtert staat cliënten bij in hun vraagstukken rond nationale en internationale fiscaliteit, zowel wat privaat als professioneel vermogen en inkomen betreft. In deze domeinen assisteert hij cliënten eveneens op vlak van geschillenbeslechting en procedures. Doorheen de jaren bouwde Gertjan een bijzondere ervaring op in de adviesverlening omtrent fiscale compliance van vermogensstructuren (kaaimantaks, gegevensuitwisseling), migratie en emigratie van particulier en vennootschap, grensoverschrijdende investeringen en bijstand aan artiesten en sporters in internationaal verband.

Gertjan deelt zijn expertise graag via artikels in vakbladen en als spreker op diverse conferenties. Als actief lid van AIJA (President Tax Law Commission) onderhoudt hij ten slotte een netwerk in diverse landen om onze cliënten te assisteren.

image of Charlotte Lardenoit
Charlotte Lardenoit
Partner

Charlotte Lardenoit is een partner bij ons kantoor. Ze staat onze ondernemers bij in het kader van internationale fiscale procedures. Ze adviseert hen ook bij (inter)nationale fiscale aangelegenheden, en dat steeds met het oog op een risicobeoordeling. Charlotte werd in 2011 advocaat aan de Antwerpse balie en heeft sindsdien een ruime expertise opgebouwd rond inkomstenbelasting. Ze staat belastingbetalers bij in hun contacten met de belastingdiensten (uitspraak, bemiddeling, onderhandelingen tijdens audits en evaluatie enz.) Ze begeleidt cliënten zorgvuldig bij juridische geschillen en vertegenwoordigt hen in de rechtbank. Charlotte heeft intussen een schat aan proceservaring in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonen-belasting en belasting op niet-ingezetenen, en ook in de btw.

Daarnaast heeft Charlotte een unieke expertise opgebouwd met betrekking tot het waarborgen van de rechten van belastingbetalers gegarandeerd door Europese en internationale verdragen tijdens een fiscale procedure. Ze geeft ook regelmatig lezingen over de eerder genoemde onderwerpen. Daarnaast heeft ze tal van artikels over het belastingsysteem gepubliceerd in kranten en tijdschriften.

image of Tim Roovers
Tim Roovers
Partner

Tim begeleidt ondernemers en vermogende particulieren (VHNWI, UHNWI) in hun zoektocht naar juridische en fiscale oplossingen om hun vermogen te plannen en te structureren. Die vermogensplanning en -structurering is een tool om cliënten gemoedsrust te bezorgen. Tim ziet het als zijn taak en dat van het team om de emoties en wensen van onze cliënten te vertalen naar werkbare en begrijpbare juridische en fiscale oplossingen. Om dat te kunnen bereiken, is ervaring, empathie en kennis nodig.

Voor die ervaring kan Tim intussen terugblikken op bijna twintig jaar ervaring in vermogensplanning, met name in de financiële sector, de consultancy en door de oprichting van een eigen nichekantoor. Sedert 1 september 2022 bundelen dit nichekantoor en Sansen International Tax Lawyers de krachten. Wat betreft de kennis stelt Tim kwaliteit voorop, onder meer door het opnemen van academische functies (o.a. geaffilieerd academisch medewerker ManaMa Notariaat VUB) en te werken aan gespecialiseerde publicaties.

image of Bernd Tiebout
Bernd Tiebout
Advocaat

Bernd volgde een master in de rechten aan de KU Leuven (2011), waarna hij zich specialiseerde in fiscaliteit (master na master fiscaliteit, 2012). Na eerdere professionele ervaringen als advocaat aan de Balie van Brussel bij een vooraanstaand fiscaal advocatenkantoor en als tax manager bij een internationale consultant, ging Bernd in 2021 aan de slag bij Sansen International Tax Lawyers. Hij adviseert cliënten over hun vragen betreffende algemene ondernemingsfiscaliteit, zowel in een nationale als internationale context. De voorbije jaren bouwde Bernd een bijzondere expertise op in vastgoedfiscaliteit. Zo begeleidt hij particulieren en ondernemingen onder meer bij de structurering en financiering van vastgoedprojecten, de aankoop van een tweede verblijf in het binnen- en buitenland, herstructurering van vennootschappen (partiële splitsing, fusie, …), transactionele fiscaliteit en successieplanning van onroerend vermogen. Bernd is een veelgevraagd spreker voor seminaries en auteur van artikels in diverse fiscale tijdschriften.

image of Mattias Van de Wygaert
Mattias Van de Wygaert
Advocaat

Na het behalen van een master in de rechten aan de KU Leuven volgde Mattias een master na master fiscaliteit aan de UGent. Nadat hij deze opleiding in 2014 succesvol afrondde, deed hij een ruime professionele ervaring op bij enkele vooraanstaande fiscale advocatenkantoren. Mattias staat vermogende particulieren bij over nationale en internationale fiscale aspecten van hun vermogen. Hij begeleidt hen ook bij hun vermogens- en successieplanning, met een bijzondere interesse voor adviesverlening aan familiebedrijven. Hierbij besteedt hij ook de nodige aandacht aan civielrechtelijke aspecten van vermogens- en successieplanning. Bij Sansen International Tax Lawyers past Mattias zijn expertise in deze domeinen verder toe. Samen met zijn collega’s adviseert hij cliënten over diverse internationale fiscale en civielrechtelijke vraagstukken die betrekking hebben op hun vermogen.

Mattias is lid van de Estate Planning Skill Group (EPSG). In deze vereniging overleggen de leden regelmatig over topics die te maken hebben met (inter)nationale vermogensplanning.

image of Daan van Nieuwenhove
Daan van Nieuwenhove
Advocaat

Daan volgde een master in de rechten aan de UGent, waarna hij een master na master fiscaliteit aan de KULeuven volgde. Na een eerste professionele ervaring bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in (fiscaal) ondernemingsrecht, kwam hij in 2016 aan boord van Sansen International Tax Lawyers. Vandaag adviseert Daan cliënten en family offices die wereldwijd actief zijn in grensoverschrijdende investeringen. Dankzij een persoonlijke en betrokken aanpak is hij een vertrouwenspersoon voor ondernemende particulieren. Hij bouwde heel wat expertise op over de begeleiding van emigrerende en immigrerende belastingplichtigen. en inzake de advisering van HNWI in internationaal verband. Daarnaast heeft Daan een bijzondere interesse in de fiscale bijstand aan sporters in een internationaal kader. Tenslotte is hij gespecialiseerd compliance-gerelateerde issues, met onder meer fiscaliteit en compliance verwant aan cryptocurrency en Web3.

image of Megi Rroku
Megi Rroku
Advocaat

Megi behaalde in 2017 een master in de rechten aan de UGent. Na haar studies deed Megi professionele ervaring op bij een advocatenkantoor en een consultancykantoor. Tijdens haar baliestage behaalde zij aan de KU Leuven een master in de fiscaliteit (2019) en een master in het vennootschapsrecht (2020). Megi behartigt de belangen van belastingplichtigen in dossiers tegen de Belgische belastingadministratie en verdedigt hun rechten in de rechtbank. Daarnaast adviseert ze cliënten over het fiscale gunstregime van auteursrechten, kaaimantaks, buitenlandse pensioenen, grensoverschrijdende investeringen, … 

image of Celine Kaura
Celine Kaura
Advocaat

Na haar master in de rechten (KU Leuven) volgde Celine een LLM International & European Tax Law (Universiteit Maastricht). In september 2018 startte ze bij het team van Sansen International Tax Lawyers waar ze zich sindsdien is blijven verdiepen in deze materie. Ze helpt cliënten en collega’s graag verder bij de behandeling van vragen over internationale fiscaliteit. Hierbij focust ze zich specifiek op advisering in grensoverschrijdende fiscale vraagstukken voor cliënten in de artistieke – en sportwereld.  

 

image of Eva Nackaerts
Eva Nackaerts
Advocaat

Na haar master in de rechten voltooide Eva in 2019 haar master in de Fiscaliteit aan de KU Leuven. Na haar studies startte ze haar carrière in het fiscale team van een multidisciplinair advocatenkantoor in Brussel, waar ze zich drie jaar toespitste op fiscale procedures. In september 2022 maakte ze de overstap naar het team van Sansen International Tax  Lawyers. Eva verdedigt de belangen van cliënten tijdens een fiscaal onderzoek of fiscaal geschil. Zij staat cliënten onder meer bij tijdens fiscale visitaties, het formuleren van antwoorden op vragen om inlichtingen, het schrijven van bezwaarschriften, onderhandelingen met de fiscus en procedures voor de rechtbank. Hierbij streeft zij er altijd naar om een procedure te vermijden of op te lossen op een strategische en constructieve manier. Daarnaast helpt Eva cliënten bij vragen over (internationale) fiscaliteit, zodat het risico op een procedure zo klein mogelijk wordt.

Eva is tevens verbonden aan de KU Leuven als praktijkassistent, waar zij het vak Rechtsmethodiek geeft.

image of Julie Claes
Julie Claes
Advocaat

Julie behaalde haar Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2018, gevolgd door een Master na Master in Fiscaal Recht aan diezelfde universiteit in 2019. Na 2,5 jaar ervaring als Tax Consultant bij een internationale consultant, werd Julie in januari 2022 lid van de balie van Antwerpen en versterkte ze het fiscale procedure team van diezelfde internationale consultant.

In mei 2024 maakte Julie de overstap naar het team van Sansen International Tax Lawyers. Julie verleent fiscale en juridische bijstand aan cliënten met betrekking tot directe en indirecte belastingen. Ze behartigt de belangen van zowel particulieren als rechtspersonen in fiscale onderzoeken en fiscale geschillen, van de administratieve procedure tot een eventuele gerechtelijke procedure.

Haar aanpak is pragmatisch, constructief en empathisch, met als doel het bereiken van de gewenste oplossing. Als advocaat blijft Julie zich verdiepen in fiscaliteit en fiscale procedures, waarbij ze cliënten en collega’s vakkundig adviseert in dossiers.

image of Elke Duerinck
Elke Duerinck
Advocaat

Elke studeerde in 2019 af als master in de rechten aan de UGent. In 2020 startte ze als Tax Consultant bij een internationale consultant en behaalde zij aan de KULeuven een master na master in de fiscaliteit. Na haar studies ging ze aan de slag als advocaat bij een fiscaal advocatenkantoor in Gent. Sinds januari 2023 maakt ze deel uit van het team van Sansen International Tax Lawyers, waar ze cliënten bijstaat tijdens fiscale procedures en hen adviseert over diverse thema’s in (internationale) fiscaliteit.

 

image of Mirte Stroobants
Mirte Stroobants
Advocaat

Als masterstudent in de rechten specialiseerde Mirte zich in burgerlijk- en procesrecht. Tijdens deze studies groeide haar interesse voor familierecht, familiaal vermogensrecht en internationaal recht. Na haar studies startte Mirte in augustus 2021 als consultant vermogensplanning in een nichekantoor. Tegelijk spijkerde ze haar juridische kennis bij via een master na master notariaat. In oktober 2022 kwam Mirte aan boord van Sansen International Tax Lawyers, die de krachten bundelde met het voormelde nichekantoor. Als advocaat blijft Mirte zich verdiepen in vermogensplanning, waarbij ze cliënten en collega’s vakkundig adviseert in dossiers.

image of Maaike van Duyse
Maaike van Duyse
Advocaat

 

Na het afronden van haar master in de rechten met afstudeerrichting fiscaal recht aan de Universiteit Antwerpen, startte Maaike in september 2022 bij Sansen International Tax Lawyers. Met een bijkomende master in het tolken Duits-Engels heeft ze een extra troef in handen bij klantenadvies over vraagstukken in internationale fiscaliteit. Daarnaast blijft Maaike zich verdiepen in vermogensplanning, waarbij ze cliënten en collega’s vakkundig kan adviseren in dergelijke dossiers.

image of Paulien Stevens
Paulien Stevens
Advocaat

Paulien studeerde in 2022 af als Master in de Rechten aan de KU Leuven met specialisatie fiscaal en economisch recht. Een jaar later, in 2023, behaalde zij aan diezelfde universiteit een master na master in de Fiscaliteit. Tijdens haar zomerstages deed ze ervaring op bij diverse advocatenkantoren gespecialiseerd in fiscaal en economisch recht. Sinds september 2023 maakt ze deel uit van het team van Sansen International Tax Lawyers. Paulien kijkt ernaar uit haar cliënten bij te staan tijdens fiscale procedures en hen te adviseren over diverse fiscale thema's

 

image of Anaïs Lagae
Anaïs Lagae
Marketing & Communication assistant

Sinds april 2022 verleent Anaïs binnen Sansen International Tax Lawyers administratieve en organisatorische ondersteuning aan haar collega’s, zodat zij zich volledig kunnen wijden aan hun cliënten. De taken die ze voor haar rekening neemt, omvatten voornamelijk agendabeheer, het opmaken van agenderingen en het ontvangen van cliënten. Ook marketing- en communicatietaken neemt ze met veel plezier op zich. 

 

image of Marleen Van Mol
Marleen Van Mol
Office assistant

De voorbije jaren deed Marleen Van Mol ruime professionele ervaring op in diverse advocatenkantoren in de regio Antwerpen. Sinds juli 2023 is zij aan de slag bij Sansen International Tax Lawyers. Samen met haar collega’s zorgt zij voor de algemene administratieve ondersteuning van het kantoor.

image of Kiki Dillewyns
Kiki Dillewyns
Administration & Finance assistant

De voorbije jaren deed Kiki heel wat werkervaring op in de hotel- en reissector, en dit in verschillende vakgebieden. Deze vaardigheden zet ze graag in om haar collega’s bij Sansen International Tax Lawyers te ondersteunen op administratief en organisatorisch vlak, met specifieke focus op het financiële luik.

Vacatures

Sansen International Tax Lawyers is steeds op zoek naar enthousiaste advocaat-fiscalisten die de verdere groei van het kantoor in de internationale fiscaliteit willen ondersteunen. Contacteer ons op erik@sanseninternational.tax

Vacature - Office Assistant

2024-06-19

Voor de versterking van ons team, is Sansen International Tax Lawyers op zoek naar een (voltijdse) Office Assistant

Vacature - Corporate Tax Lawyer

2024-05-30

🎯 Sansen International Tax Lawyers werft aan!

We zijn op zoek naar een Corporate Tax Lawyer om ons team te versterken.

Heb je minimum 2 jaar ervaring als advocaat?
Wil je middelgrote en grote bedrijven in diverse sectoren begeleiden en adviseren op het vlak van vennootschapsbelasting, zowel in een nationale als internationale context?
Zoek je een uitdagende functie boordevol boeiende contacten, in een jong en dynamisch advocatenteam?

Check dan zeker deze vacature en bezorg ons snel jouw motivatiebrief

© 2014-2024 Sansen International Tax Lawyers Algemene voorwaarden - Privacy Statement