House

Expertise

Internationaal Fiscaal Recht Relatie met de fiscus Algemeen Fiscaal recht Estate planning

Algemeen Fiscaal recht

Onze blik is internationaal, zonder de Belgische fiscaliteit daarbij uit het oog te verliezen. Om u optimaal bij te staan, blijven we ons dan ook steeds verdiepen in diverse onderdelen van het fiscaal recht. Wij staan u graag bij in volgende fiscale disciplines:

 • Inkomstenbelastingen: advies bij alle aspecten van de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting van niet-inwoners en voorheffingen;
 • Europees en internationaal fiscaal recht: advies inzake de toepassing van belastingverdragen, impact van Europese verordeningen en richtlijnen, bescherming van fundamentele rechten;
 • Erf- en registratiebelasting
 • Diverse rechten en taksen

Onze jarenlange fiscale ervaring behelst adviesverlening inzake onder meer volgende topics:

 • auteursrechten;
 • equity incentives (aandelenoptieplannen,…);
 • statuut buitenlands kaderlid,…;
 • kaaimantaks;
 • optimalisatie beleggingsfiscaliteit;
 • fiscale risk-assessment;
 • overdracht ondernemingen en vrijstelling meerwaarde op aandelen;
 • intellectuele eigendom;
 • cryptocurrency;
 • fiscale incentives voor start-ups of innovatie;
 • holding- en managementstructuur, al dan niet in het kader van vermogensplanning;
 • joint-ventures en reorganisaties;
 • tax due diligence;
 • oprichting en fiscale begeleiding goede doelen;
 • fiscale privacy;
 • fiscale aangifteplicht;
© 2014-2024 Sansen International Tax Lawyers Algemene voorwaarden - Privacy Statement