House

Expertise

Internationaal Fiscaal Recht Relatie met de fiscus Algemeen Fiscaal recht Estate planning

Internationaal Fiscaal Recht

Inleiding

Zoals onze naam doet vermoeden, is onze focus internationaal. We staan cliënten bij in dossiers waarmee op uiteenlopende wijze een buitenlandse link verbonden is. We analyseren dubbelbelastingverdragen, dan wel de interne Belgische regelgeving om dubbele belasting te vermijden. Een bijzondere focus ligt op migratie en emigratie, begeleiding van grensoverschrijdende investeringen en internationale arbeidsfiscaliteit, daarbij inbegrepen pensioenen.

Migratie

Emigreren. Immigreren. Wie verhuist, moet met talloze aspecten rekening houden. De wetten van het ene land, gelden niet noodzakelijk in een ander. Als u naar het buitenland wil verhuizen, maar vragen heeft over de fiscale implicaties van de verhuis (bijvoorbeeld voor uw pensioen) en van het gekozen land, dan bekijken we alle mogelijkheden en eventuele alternatieven. Als ook uw vennootschap mee verhuist of wordt verkocht, dan zorgen we dat dit volgens de regels van de fiscale kunst gebeurt. En uiteraard zorgen we voor een adequate afhandeling en info aangaande andere te treffen maatregelen, zoals het structureren van uw vermogen, uw sociale zekerheid, etc. Ook als u vanuit het buitenland naar België wil verhuizen en bijvoorbeeld nog inkomsten blijft ontvangen uit het land van herkomst, onderzoeken we de fiscale implicaties tot in het detail.

Grensoverschrijdend investeren

Wij staan u met fiscale raad en daad bij in het geval u wil investeren in buitenlands onroerend goed of in private equity. Doet u dit vanuit uw vennootschap of beter niet? Of moet u dan eerder in het buitenland een vennootschap oprichten? Die keuzes zijn van kapitaal belang. Een foute keuze van in het begin kan immers fiscaal duur uitvallen, zeker wanneer uw belegging rendeert en u dit naar België wil laten terugvloeien. Maar ook omgekeerd zullen wij ervoor zorgen dat u als buitenlandse investeerder op de juiste wijze in Belgische activa kunt beleggen.

Internationaal ondernemen

Van start-ups tot doorwinterde ondernemers, meer en meer wordt internationaal aan zaken gedaan. Een groot deel van onze cliënten zijn internationaal gestructureerde ondernemingen. Het spreekt voor zich dat ons kantoor het in de vingers heeft om deze ondernemingen fiscaal bij te staan. Soms behoeft een buitenlandse project geen zware structuur en volstaat de opening van een branch. In andere gevallen kan het net beter zijn om een nieuwe vennootschap op te richten in dat buitenland, al is het maar om het ondernemingsrisico af te schermen.

Internationale arbeidsfiscaliteit

In het buitenland zakendoen biedt niet alleen fiscale opportuniteiten voor de bestuurdersbezoldiging van de ondernemer. Ook CEO’s, CFO’s, kaderleden, etc. kunnen baat hebben bij een gedegen fiscaal advies die we hen en het bedrijf waar ze werkzaam zijn, graag verstrekken. Dit geldt dan niet alleen voor de belastingplichtigen die in het buitenland werken, maar ook voor de expats die in België komen werken en wonen. Voor die laatsten kent België immers op aanvraag een bijzonder aantrekkelijk fiscaal statuut. Topsporters en -artiesten zijn bij uitstek internationaal actief, en dan doorgaans niet in één of twee landen, maar in een veelvoud aan landen. De fiscale complexiteit van hun situatie is dan ook navenant. Inmiddels hebben wij op dit vlak een bijzondere expertise opgebouwd en willen we hierin uw adviseur zijn. Tot slot spreekt het voor zich dat een goed fiscaal advies onmisbaar is wanneer de pensioenleeftijd nadert. Is uw buitenlands pensioen belastbaar in de staat waar het pensioenfonds of de verzekeringsmaatschappij gevestigd is of mag België belastingen heffen? En, als België mag heffen, kan of mag ze dit ten allen tijde? Of mag België ook nog uw Belgisch IPT pensioen belasten als u niet langer in België woont?

© 2014-2024 Sansen International Tax Lawyers Algemene voorwaarden - Privacy Statement